APEL DE SELECȚIE BENEFICIARI COMPANII MICRO, MICI ȘI MIJLOCII (IMM)

ELIGIBILITATE

Întrucât serviciile de care veți beneficia gratuit sunt finanțate sub incidența unei scheme de ajutor de stat pentru inovare în proporție de 50% din valoare, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

 1. Compania dvs. are sediul sau o sucursală în România, la momentul plății ajutorului; Au prioritate companiile cu sediu sau filială în oricare din județele Regiunii Nord – Vest
 2.  Compania (la momentul acordării ajutorului) se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie
 3. Compania nu se încadrează în categoria de întreprindere în dificultate
 4. Compania nu înregistrează obligații bugetare nete (diferența dintre obligațiile de plată restante la buget și sumele de recuperat de la buget):

a) mai mari de 1/12 din obligațiile datorate în ultimele 12 luni – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală

b) mai mari de 1/6 din totalul obligațiilor datorate în ultimul semestru – în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autoritățile publice locale;

5. Compania nu se află în stare de insolvență, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activității sau nu se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;

6. Compania nu face obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a organelor competente privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal și/sau incompatibil cu piața comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată și ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;

7. Reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene;

8. Reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greșeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;

9. Reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;

10. Reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI și/sau a sub-administratorilor de ajutor de stat prin furnizarea de informații incorecte în cursul participării la procesul de selecție al beneficiarilor de servicii EDIH;

11. Indicați categoria de servicii care apreciați că este cel mai bine aliniată cu obiectivele Dvs. În măsura în care vizați un anumit pachet din lista de pachete de servicii, vă rugăm să îl indicați, astfel solicitarea Dvs va fi tratată cu prioritate.

12. Ne comunicati obiectivul sau obiectivele Dvs legate de transformarea digitală a companiei, menționând inclusiv planurile de continuare a investițiilor în digitalizare.

13. Planul Dvs de transformare digitală poate fi susținut prin servicii DIH4Society asociate cel putin unuia din domeniile de specializare tehnologică: securitate cibernetică, automatizare de procese, transformare digitală și verde.

CALENDAR

Data deschiderii apelului: 11 Martie 2024

Apelul este deschis continuu până la data închiderii apelului, respectiv 31 martie 2025, in limita bugetului disponibil.

Consorțiul DIH4SOCIETY își rezervă dreptul de a închide apelul înainte de termen în cazul în care bugetul este epuizat.

Pe parcursul desfășurării apelului, sunt definite date limită lunare, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Astfel, după fiecare dată limită, se vor evalua toate solicitările primite de la data deschiderii apelului sau de la data limită precedentă, după caz.

ANEXE, parte a aplicației:

Pentru depunerea aplicației complete veți avea nevoie de anexele de mai jos completate și semnate de reprezentantul legal al firmei. Fiecare anexă este descarcabila în format editabil.

 1. Declarație privind eligibilitatea. Se depune la Pasul I (completarea formularului)
 2. Acord GDPR . Se depune la Pasul I (completarea formularului)
 3. Declarația privind încadrarea ca și IMM cu secțiunile aferente. Se depune la Pasul IV (împreună cu cererea fermă)
 4. Declaratia privind eligibilitatea societății în vederea acordării ajutorului de stat pentru inovare. Se depune la Pasul IV (împreună cu cererea fermă)
 5. Declarația cu privire la evitarea dublei finanțări. Se depune la Pasul IV (împreună cu cererea fermă) 
 6. Declarația privind ajutoarele de stat pentru inovare primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal în care i se acordă ajutorul de stat în temeiul prezentei scheme, precum și al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din fonduri naționale, fie din fonduri europene). Se depune la Pasul IV (împreună cu cererea fermă)
 7. Calcul firma în dificultate completat, asumat prin semnătura. Se depune în format editabil și format pdf semnat la Pasul IV (împreună cu cererea fermă)
 8. Model de contract de acordare servicii gratuite sub incidența schemei de ajutor de stat pentru inovare. Contractul se întocmește și se semnează după selectarea IMM-ului pentru a beneficia de servicii gratuite sub incidența ajutorului de stat pentru inovare.